Sysselsätt skickligt

Sysselsätt skickligt är en kostnadsfri tjänst som ger företagare råd om anskaffning av arbetskraft och arbetsgivarskap.

Anmälan (varaa)

Anmälan (yhteydenotto)

Sysselsätt skickligt materialbank

När du planerar att anställa en arbetstagare, försök uppskatta så exakt som möjligt för vilka behov eller uppgifter ditt företag behöver arbetskraft.

Genom att besvara frågorna får du en checklista över frågor du bör ta i beaktande och ta hand om när du anställer en arbetstagare. Checklistan innehåller också information om olika sätt att hitta dem som kan utföra ett visst arbete. Om du vill kan du skriva ut checklistan.

Anställningsguide (Suomi.fi)

Hitta en arbetstagare på Jobbmarknaden (Tyomarkkinatori.fi)

Kollektivavtal (Yrittajat.fi)

Skatteförvaltningen

Beskattningsfrågor som gäller faktureringsföretag och deras användare (Vero.fi)
Arbetsgivarregistret (Vero.fi)
Inkomstregistret (Vero.fi)

Så här anmäler du löner och arbetsgivarprestationer

Företagshälsovård

Företaghälsovård i ett nötskall (Tyosuojelu.fi)
Lag om företaghälsovård (Finlex)

Arbetsgivaren ska försäkra (Tyoelake.fi)
Utländska anställda ska också försäkras (Tyoelake.fi)
Anställningsfrågor som gäller utländska arbetstagare (Suomi.fi)
Försäkringsavgifterna i internationella fall (Tyoelake.fi)

FPA’s stöd för arbetsgivare (Kela)

Lön (Tyosuojelu.fi)

Hyrt arbete

Hyrt arbete (Tyosuojelu.fi)

Integritetsskydd

Integritetsskydd i arbetslivet (Tietosuoja.fi)
Integritetsskydd i arbetslivet (Finlex)

Lagstiftning

Arbetsavtalslag (Finlex)
Lag om kollektivavtal (Finlex)
Arbetarskyddslag (Finlex)
Lag om företaghälsovård (Finlex)
Semesterlag (Finlex)
Arbetstidslag (Finlex)
Lag om beställaransvar (Finlex)
Integritetsskydd i arbetslivet (Finlex)

Distansarbete, hybridarbete och multilokalt arbete

Palkka.fi – ett avgiftsfritt löneberäkningsprogram på nätet

På Finska / suomeksi

Työllistä taidolla -palvelu
Materiaalipankki