Työsopimuksen purkaminen koeajalla

Uutisia News etätyö

Koeaikaehdon käyttäminen

Työsopimuksessa on mahdollista sopia, että osa työsuhteen voimassaoloajasta on koeaikaa. Koeajan tarkoitus on, että työsopimuksen osapuolet voivat arvioida vastaako työsopimus heidän etukäteisodotuksiaan. Koeajasta on aina syytä ottaa kirjallinen ehto työsopimukseen: työnantajan ja työntekijän tulee olla selkeästi tietoinen koeaikaehdosta ja koeajan pituudesta.

Koeajan käyttäminen on mahdollista sekä toistaiseksi voimassaolevassa, että määräaikaisessa työsopimuksessa. Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika voi olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, mutta ei kuitenkaan ikinä enempää kuin kuusi kuukautta. Toistaiseksi voimassaolevassa työsopimuksessa voidaan sopia korkeintaan kuuden kuukauden koeajasta. Koeajalla on erityisesti merkitystä työsuhteen purkamisen kannalta: koeajan kuluessa työnantajalla ja työntekijällä on oikeus suorittaa niin sanottu koeaikapurku, eli purkaa työsopimus päättymään välittömästi ilman työsopimuslain mukaisia purku- tai irtisanomisperusteita.

Perusteltu syy koeaikapurulle

Koeaikapurun perusteen tulee aina liittyä koeajan tarkoitukseen ja siksi työsopimuksen purkaminen ei saa johtua epäasiallisista tai syrjivistä perusteista. Perusteltuja syitä koeaikapurulle voisivat olla esimerkiksi työntekijän ammattitaidon puute tai se, ettei hän sopeudu työyhteisöön. Työntekijä puolestaan voisi purkaa työsopimuksen koeajalla esimerkiksi silloin, kun työ ei vastaa työsopimuksessa sovittua. Lähtökohtaisesti tuotannolliset ja taloudelliset syyt eivät oikeuta työsuhteen purkamiseen koeajalla. Kun koeaikapurulle tulee olla asiallinen ja syrjimätön peruste, se on pystyttävä näyttämään myös toteen. Keskustelu työnantajan ja työntekijän välillä on avainasemassa koeaikapurun perustelemisessa.  

Mikäli koeaikapurku tai muut työsuhdejuridiset kysymykset aiheuttavat päänvaivaa, me HR Legal Servicellä autamme mielellämme. Ammattitaitoiset asiantuntijamme neuvovat teitä usean vuoden kokemuksella selkeästi ja maanläheisesti työelämän ongelmatilanteissa. Voit ottaa yhteyttä ja lukea lisää palveluistamme osoitteesta https://hrlegalservices.fi/.

Vastaa