Tulevaisuuden menestystekijöitä tehdään tänään osaamisen kehittämisen keinoin

TEKSTI | Elvira Vainio

2020 Deloitte Global Human Capital Trendsin raportin mukaan ”74% yrityksistä sanoo, että henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeää tai erittäin tärkeää heidän menestykselleen seuraavien 12-18 kuukauden aikana, mutta vain 10% sanoo omaavansa valmiuksia vastaamaan tähän haasteeseen.”  

Samoilla linjoilla on McKinsey:n globaali raportti, jonka mukaan yhdeksän kymmenestä tutkimuksesta osallistuneista johtajista on sitä mieltä, että heidän organisaationsa kohtaavat osaamisvajetta seuraavien viiden vuoden aikana.

Tutkimukset kertovat selkeästi siitä, että nykyiset osaamisen johtamisen keinot eivät tuo tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista.

Tässä blogissa nostan neljä ajattelutapamuutosta, joiden avulla yritykset pystyvät kehittämään tulevaisuuden menestystekijöitä. Blogi perustuu podcast-jaksooni Jatkumisen oppimisen myytinmurtajat-sarjassa.

Irrallisuudesta strategialähtöisyyteen

Osaamisen kehittäminen ei ole erillinen ja irrallinen, vaan se on osa johtamista. Johtamisella varmistetaan, että osaaminen on strategialähtöistä ja vastaa yrityksen ydintehtäviä nyt ja tulevaisuudessa. Osaamisen kehittämisen on johdettava sekä yrityksen että yksilön tasolla.

Pohdi, miten voisitte viedä osaamista strategialähtöisempään suuntaan:

 • Onko yrityksessänne tunnistettu tulevaisuuden osaamistarpeita?
 • Tukeeko osaamisen johtaminen strategian viemistä arkeen?
 • Onko osaamisen johtaminen johtoryhmän agendalla?

Sanoista konkreettisiin tekoihin

Usein osaamisesta ja sen kehittämisestä puhutaan kauniisti, mutta osaamisen kehittäminen ei ulotu arkeen. Jos ei ole mahdollisuutta kehittää työhön liittyvää osaamista, niin työntekijän pitää olla tosi motivoitunut, jotta hän kehittäisi osaamista omalla ajalla. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset tarjoavat aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiselle. On helpompaa kehittää osaamista yrityskulttuureissa, jossa on lupa käyttää aikaa oppimiseen ja joissa jopa kannustetaan siihen. Osaamisen kehittäminen voi olla pois työnteosta lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä osaamisen kehittäminen maksaa itsensä takaisin.

Tässä on muutama kysymys, joka auttaa siirtymään sanoista tekoihin:

 • Onko osaamisen kehittämiselle annettu aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia?
 • Tietääkö henkilöstö, mitkä ovat tärkeämmät yrityksen tulevaisuuden osaamiset ja miten ovat keinot niiden hankkimiseen?
 • Onko yrityksessänne luotu rakenne ja mekanismeja, jotka mahdollistaisi ja helpottaisi osaamisen kehittämistä?

Formaalista monimuotoiseen osaamisen kehittämiseen

Kun puhutaan osaamisen kehittämisestä, niin silloin helposti tulee mieleen formaalit luokkahuone- tai virtuaaliset koulutukset. Vaikka formaaleilla koulutuksilla on oma paikkansa, ne inspiroivat, luovat yhteisöllisyyttä sekä ovat kustannustehokas tapa kehittää osaamista, niin suurin osa oppimisesta tapahtuu epäformaalein keinoin. Formaalien koulutusten haasteena on, miten niissä opittuja asioita vie käytäntöön ja hyödyntää arjessa koulutuksen jälkeen. Opittujen asioiden ja oivallusten viemistä arkeen kutsutaan takaisinkytkennäksi

Epäformaalisti osaamista voi kehittää uusien työtehtävien ja projektien kautta, kokeilemalla ja reflektoimalla, käymällä läpi asiakaspalautetta, mentoroimalla, jakamalla omaa osaamista. Vaikka suurin osa oppimisesta tapahtuu epäformaalien keinojen kautta, niin valitettavan usein yrityksissä useimmiten tuetaan formaaleja osaamisen kehittämisen keinoja, koska niitä on helpompaa mitata ja ne ovat helpommin todennettavia. Tässä voisi miettiä, miten osaamisen kehittämistä voisi tukea epäformaalein keinoin systemaattisesti ja myös rohkeasti kommunikoida niistä.

Nämä kysymykset auttavat tarkastelemaan monimuotoista osaamisen kehittämistä:

 • Onko teillä käytössä sekä formaaleja että epäformaaleja osaamisen kehittämisen keinoja?
 • Mitä formaaleja osaamisen kehittämisen keinoja teillä on käytössä?
 • Miten osaamista voi kehittää arjessa ja miten yrityksenne tukee niiden kehittämistä?

Kertaluontoisuudesta jatkuvuuteen

Ympäröivä maailma muuttuu jatkuvasti, pysyäkseen mukana osaamisen kehittämisen pitäisi olla jatkuvaa, systemaattista ja ketterää. Tulevaisuuden menestyjiä ei synny kertaluontaisella koulutuksella, vaan pitkäjänteisen työn kautta.

Tarkastele näiden kysymysten avulla osaamisen kehittämisen jatkuvuutta:

 • Miten kehitätte osaamista systemaattisesti?
 • Miten mittaatte osaamisen vaikuttavuutta?
 • Mitkä osaamisen kehittämisen keinot ovat tehokkaampia?

Vaikka osaamisen kehittäminen ei ole rakettitiedettä, se vaatii systemaattista tekemistä pitkällä aikavälillä. Kaikki tietää, että osaamisen johtaminen on tärkeää, mutta tulevaisuuden menestyjät myös tekevät työtä oman osaamisen kehittämisen eteen pelkän puhumisen sijaan.

Urbaania Kasvua Vantaa –hankkeessa luodaan uusia ratkaisuja yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen. Hankkeen puitteessa olemme tarjonneet keväällä 2021 vantaalaisille pk-yrityksille Osaamisella Kasvuun –palvelukokonaisuuden, jossa yli 20 asiakasorganisaatiota pääsi kehittämään osaamisen johtamisen toimintatapoja ja löytämään sopivat osaamisen kehittämisen menetelmät.

Mistä muusta keskustelimme podcast-jaksossa murtaessamme myyttiä Oppiminen on formaalia? Voit kuunnella jakson SoundCloudista tai Spotifysta.  Jaksossa on keskustelemassa hankkeen yritysvalmentaja ja yrittäjä Elvira Vainio sekä vieraana Miikka Huhta, joka vastaa konsulttitoimisto Milttonilla työnantajabrändiin ja työntekijäkokemukseen liittyvistä palveluista. Tutustu myös muihin Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcastin jaksoihin.

Vastaa