Coaching

Coaching, yksilö ja ryhmät

Coaching on tavoitteellista ja luottamuksellista työskentelyä. Coach auttaa ohjattavaa ottamaan valmentavalla otteella käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että tämä voi saavuttaa tavoitteensa. Coaching tukee sekä johtamista että urapääomaa, sillä se vahvistaa päätöksentekokykyä, motivaatiota, toimeenpanokykyä ja työhyvinvointia. Samalla coaching auttaa koko organisaatiota menestymään.

Monessa organisaatiossa coaching onkin yksi johtamisen, esihenkilötyön ja asiantuntijatyön kehittämisen olennainen väline. Coaching tukee sekä vuorovaikutustaitojen kehittymistä että kykyä ottaa työyhteisön vaikeita asioita puheeksi.

Coaching lisää kunkin omaan tavoitteeseen liittyvää itsesäätelyä sekä itsetuntemusta ja onnellisuutta. Coachingin avulla oppiminen on reflektoivaa ja kehittyminen syvällistä. Lisäksi coachattava voi hyödyntää omassa työssään coachauksessa käytettäviä menetelmiä ja oppia fokusoimaan omaa ajatteluaan sekä käyttämään valmentavaa otetta itseensä ja muihin.

Nykytrendin mukaan coachingia suunnataan usein kyvykkäiden kehittämiseen. Coaching vahvistaa organisaation kannalta parhaan potentiaalin omaavien työntekijöiden osaamista ja pysymistä sen palveluksessa.

Kenelle? Coaching sopii yksilöille, työpareille, tiimeille tai ryhmille.

Sisältää ALV: FI 24%
ALV-määrä (Eur): 96.0
Palvelun tarjoaja: HR Legal Services Oy

Julkinen keskustelu (0)

Sinun täytyy kirjautua sisään jotta voisit kommentoida ilmoitusta.